Djelotvorno znanje za zdravlje

Kvaliteta života osoba s invaliditetom

 

PLAŽA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - UVALA KOSTANJ (RIJEKA)

Plaža Kostanj danas je jedna od najopremljenijih plaža te namjene na Mediteranu. Prostorno rješenje omogućava osobama s invaliditetom svih uzrasta jednostavno kretanje i funkcionalno korištenje cijelog prostora za kupanje, rehabilitaciju i odmor.

FESTIVAL STVARALAŠTVA I POSTIGNUĆA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM - RIJEKA

Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom prvi put je održan davne 2003. godine povodom Europske godine posvećene osobama s invaliditetom.

RIJEČKE SPORTSKE IGRE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - "IGRE"

Cilj sportskih igara za djecu s teškoćama u razvoju, pokrenutih 2009. godine, jest omogućiti što bolji učinak fizičkih aktivnosti, poboljšanje samopouzdanja, pozitivnu percepciju, poboljšanje senzorskih sposobnosti, razvijanje samostalnosti i pomoći u grupi, druženje i veselje te prihvaćanje u društvu i od strane zajednice.

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - KOLIBRIĆI - OPATIJA

Cilj projekta Kolibrići je pomoći djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima potporom, edukacijom, organizacijom slobodnog vremena i materijalnim davanjima.

AKO STE UZELI MOJE PARKIRNO MJESTO, UZMITE I MOJU INVALIDNOST - OSIJEK

Grad Osijek je zajedno s udrugom Glazbeni program "Osječka škola", udrugama osoba s invaliditetom, volonterima i ostalim građanima pokrenuo projekt pod nazivom "Ako ste uzeli moje parkirno mjesto, uzmite i moju invalidnost".

OSOBE S INVALIDITETOM - NAČIN ŽIVOTA / SUŽIVOTA U LOKALNOJ ZAJEDNICI - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije 2009. godine obilježila je 40 godina kontinuiranog rada i 20. godišnjicu kluba MURA. Udruga radi po planu i programu rada usvojenom na Skupštini koja bira članove Upravnog odbora. Oni su, uz predsjednicu Jadranku Hranilović, dr.med., odgovorni za dosljedno provođenje donesenog plana i programa.

OSOBE S INVALIDITETOM - GRAD ZAGREB

U Gradu Zagrebu udio osoba s invaliditetom iznosi 10,3% prema popisu stanovništva iz 2001. godine, a 11% prema podacima iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom. Stoga Grad Zagreb posebnu pažnju posvećuje svojim sugrađanima koji zbog različitih oštećenja trebaju snažniju podršku društva kako bi uspješno realizirali svoje ukupne potencijale i svoja osobna i profesionalna postignuća upotrijebili za dobrobit cijele zajednice.

PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM - ISTARSKA ŽUPANIJA

Mobilnost, uz pristupačnost, predstavlja osnovni preduvjet za provođenje svih aktivnosti svakodnevnog življenja osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u život zajednice.

NAŠA DNEVNA ZAJEDNICA, PROGRAM POLUDNEVNIH BORAVAKA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA - ISTARSKA ŽUPANIJA

Osobe s intelektualnim teškoćama ne sudjeluju primjereno u životu lokalne zajednice, a posebno se to odnosi na odraslu populaciju koja, nakon završenog odgojno-obrazovnog procesa, nema mogućnosti za radno i društveno uključivanje te uglavnom postaje okrenuta najužoj obitelji.

STIPENDIJE ZA STUDENTE S INVALIDITETOM - GRAD ZAGREB

Kroz proces stipendiranja Grad Zagreb sustavno pomaže mladim osobama s invaliditetom da ne odustaju od školovanja, odnosno da ga uspješno završe. Grad Zagreb time povećava njihove prilike za ravnopravno uključivanje na tržište rada nakon završenog studija.

STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM GRADA DUBROVNIKA

Strategija promovira građansku perspektivu i socijalni model djelovanja prema osobama s invaliditetom. Značajnu ulogu u izradi i provođenju mjera Strategije imaju osobe s invaliditetom i njihove udruge.

FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U GRADU ZAGREBU

Svjesni činjenice kako povećani troškovi u sustavu zdravstvenog osiguranja umanjuju prava osiguranika iz ranjivih skupina (djeca, trudnice, starije osobe i osobe s invaliditetom), uz financijsku podršku Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući (kojoj je osnivač Grad Zagreb) je u suradnji sa Zajednicom saveza osoba sa invaliditetom osmislila projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitacije namijenjen osobama s invaliditetom.

PRVI KORAK U SRETNO DJETINJSTVO

Cilj projekta "Prvi korak u sretno djetinjstvo" bio je razviti usluge rane intervencije na području Vukovarsko-srijemske županije, umrežiti sustave i pružatelje usluga te time povećati dostupnost ove vrste usluga u lokalnoj zajednici za djecu s neurorazvojnim rizikom i odstupanjima i za njihove obitelji te senzibilizirati javnost za potrebe ove ranjive grupe stanovnika.

"FOGINOVO KUPALIŠTE" - GRADSKO KUPALIŠTE NA RIJECI KORANI - GRAD KARLOVAC

Gradsko kupalište Foginovo okuplja oko 38.000 posjetitelja godišnje (oko 500 osoba dnevno u prosjeku) te pruža preko 30 organiziranih animacijskih, sportskih i kulturnih sadržaja koji se odvijaju svakodnevno od 15. lipnja do 01. rujna. Temeljem konzultacija i suradnjom sa Savezom udruga osoba s invaliditetom i Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije, provedene su aktivnosti osiguravanja pristupačnosti kupališta za osobe s invaliditetom.

STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2015.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je 2011. godine Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

GRADSKI PROGRAMI U SVRHU IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM - GRAD GOSPIĆ

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 05. lipnja 2007. godine donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2007 - 2015. godine ("Narodne novine" 63/07) s ciljem napretka i daljnjeg snaženja zaštite prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.