Djelotvorno znanje za zdravlje

Kvaliteta života starijih osoba

 

KLUB 60+ - OPATIJA

Grad Opatija ove godine obilježava 170 godina organiziranog turizma. Prema podacima zadnjega popisa stanovništva 2011. godine, u Opatiji živi 11.659 stanovnika, od čega je čak 26% osoba starijih od 60 godina, odnosno 17% starije od 65 godina. I 2001. godine u Opatiji, udio starijih od 60 godina bio je 26%.

Projekt ČA KUP: STARI PROSTOR, NOVA NAMJENA - PULA

1991. Glavna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je rezoluciju 46/91 koja sadrži načela Ujedinjenih naroda za starije ljude, a svrha im je poboljšati život u starijoj dobi tako da se starijim osobama omogući neovisnost, duševno sudjelovanje, skrb, samoispunjenje i dostojanstvo.

CJELOVITA SKRB O STARIJIM OSOBAMA U GRADU POREČU

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč javna je ustanova koja predstavlja centar sustavne skrbi Grada Poreča kao lokalne zajednice za građane starije životne dobi, s ciljem podizanja njihove kvalitete života, pružanjem zdravstvene, socijalne i psihološke pomoći i podrške starijima.

POTREBE STARIJIH OSOBA - STARAČKA DOMAĆINSTVA U ISTRI

Jedna od posljedica promjena uvjeta življenja u većem broju zemalja tijekom druge polovice 20. stoljeća (iskorjenjivanje nekih bolesti, bolja zdravstvena skrb, bolja zaštita od nepogodnih klimatskih prilika, dostupnost hrane, manje fizički teških poslova,…) dovela je do smanjenja broja rođenih i produljenja prosječnog životnog vijeka.

Program međugeneracijske solidarnosti POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA U OPĆINAMA ŽUMBERAK I PISAROVINA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U srpnju 2006. godine Zagrebačka županija je na inicijativu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH u općini Žumberak počela provoditi Program međugeneracijske solidarnosti "Pomoć u kući starijim osobama", čiji je osnovni cilj poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na način da im se olakša provođenje svakodnevnih aktivnosti. Program Ministarstva financira samo Ministarstvo, a Zagrebačka županija i Općina Žumberak ga sufinanciraju.

LISTOPAD - MJESEC STARIJIH OSOBA - GRAD ZAGREB

U zadovoljavanju osnovnih potreba starijih osoba, pored brige i skrbi, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba kontinuirano poduzima različite mjere i aktivnosti u cilju razvoja svih oblika društvenog života i sustava brige za osobe starije i životne dobi.

VODIČ ZA POD STARE DANE - ZADARSKA ŽUPANIJA

Na 5. Konferenciji socijalnih radnika održanoj u Trogiru, gospođa Marija Pletikosa, ravnateljica Doma za odrasle osobe Sveti Frane i članica Tima za zdravlje, predstavila je "Vodič za pod stare dane" koji je nastao 2011. godine, kao rezultat aktivnosti u okviru Plana za zdravlje, ekspertne skupine Zadarske županije za skrb o starijima.

SVEUČILIŠTE ZA TREĆU DOB - RIJEKA

Projekt "Sveučilište za treću dob" prvi se put započeo provoditi 2009. godine, u organizaciji Sveučilišta u Rijeci i uz potporu Grada Rijeke i Grada Opatije. Radi se o programu čiji su specifični ciljevi osnaživanje osoba u dobi iznad 50 godina života i promocija mentalnog zdravlja. Odnosno, cilj je pružiti osobama treće životne dobi mogućnost stjecanja novih znanja i omogućiti im povezivanje znanstvenih spoznaja i životnih iskustava kroz neformalni oblik obrazovanja.

GERONTOLOŠKI CENTRI GRADA ZAGREBA

S obzirom na trend starenja stanovništva (u Gradu Zagrebu živi 17,3% osoba starijih od 65 godina), Grad je uočio potrebu uvođenja dodatnih programa i aktivnosti kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba starije životne dobi.

DOSTAVA TOPLIH OBROKA SOCIJALNO UGROŽENIM STARIJIM OSOBAMA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

U Županiji je utvrđen velik postotak staračkih domaćinstava i velik broj starijih osoba (progresivan rast prema popisima stanovništva od 1991. do 2011. godine, 8842 samačka domaćinstva). Demografske projekcije govore da će se starenje nastaviti, a potrebe biti sve izraženije pa je bilo važno razvijati mrežu socijalnih usluga, naročito vaninstitucionalnih za navedenu populaciju.

DODAJMO ŽIVOT GODINAMA - KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine udio osoba starih 65 i više godina u ukupnom stanovništvu Karlovačke županije iznosio je 21,22% te se Karlovačka županija ubraja među županije s najstarijim stanovništvom u Republici Hrvatskoj.

VODIČ ZA STARIJE I NEMOĆNE GRAĐANE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Karlovačka županija je 2012. godine izradila Vodič za starije i nemoćne građane Karlovačke županije. U njemu je na 260 stranica sadržano niz korisnih informacija koje će osobama treće životne dobi omogućiti još veću kvalitetu života.

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA - KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Uz financijsku potporu Koprivničko - križevačke županije i njezinih općina, Klub za starije osobe Mariška od 2006. godine kontinuirano provodi program Pomoć u kući starijim osobama. Programom se pružaju usluge pomoći starijim osobama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i to neposredno u njihovim kućanstvima. Usluge pomoći obuhvaćaju: organiziranje prehrane (dostava toplog obroka), obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, posredovanje u ostvarivanju prava te socijalne kontakte.

Projekt 50+ - GRAD DUBROVNIK

Prema podacima iz 2011. broj nezaposlenih osoba u gradu Dubrovniku između 50 i 65 godina starosti prelazi brojku 500. Zbog trenutnih tržišnih uvjeta i recesije, stariji od 50 godina nisu u stanju pronaći posao u redovnom sustavu zapošljavanja.