Djelotvorno znanje za zdravlje

Obitelj i zdravlje

 

DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"

Nasilje u obitelji je razlog pokretanja programa Doma "Duga - Zagreb" 2007. godine. Projekt je nastao kao rezultat uvida da u gradu djeluju tek dvije udruge koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji, tri udruge koje pružaju savjetodavnu pomoć te da nema niti jednog subjekta koji provodi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja. U tom smislu je nadležni gradski ured prepoznao potrebu za otvaranjem novog pravnog subjekta koji bi objedinio sve opisano te na taj način imao objedinjeni uvid u kretanje pojave nasilja u jednoj obitelji: rad sa žrtvom i rad sa počiniteljem nasilja.

OBITELJSKA POLITIKA GRADA POREČA

Koordinatorica Nataša Basanić Čuš ističe da je prošle godine osmišljen strateški dokument pod nazivom Obiteljska politika, smjernice gradskim vlastima za realizaciju programa koji će unaprijediti zdravlje svih populacijskih skupina koje čine jednu obitelj.

PROVEDBA MJERA POPULACIJSKE POLITIKE GRADA DUBROVNIKA

Grad Dubrovnik kontinuirano provodi čitav niz mjera i akcija usmjerenih na kvantitativno i kvalitativno poboljšanje demografskih karakteristika svog stanovništva.

SIGURNA KUĆA ISTRA

Da je obiteljsko nasilje društveni, a ne samo obiteljski problem, Istarska županija, zajedno s većinom jedinica lokalne samouprave, prepoznala je na vrijeme dajući svekoliku potporu pokretanju i radu Sigurne kuće Istra, počevši od dodjele prostora za smještaj žrtava nasilja, preko financijske pomoći, do stručne potpore.