Djelotvorno znanje za zdravlje

Zdravlje djece i mladih

 

PREVENCIJA RANOG PIJENJA ALKOHOLA MEĐU DJECOM I MLADIMA U GRADU SPLITU I DUBROVAČKO - NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ("BUBA" BISTROG UMA BEZ ALKOHOLA)

Program Prevencije ranog pijenja alkohola među djecom (originalnog naziva Northland) razvijen je u Školi javnog zdravlja pri Sveučilištu u Minnesoti ranih devedesetih godina prošlog stoljeća. Pilot projekt proveden je u 24 školska distrikta sjeveroistočne Minnesote te rigorozno evaluiran 1998. godine.

SAMOORGANIZIRANJE MLADIH PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U OKVIRU PROJEKTA "ZDRAVA ŽUPANIJA"

Tijekom 2002. godine provedeno je istraživanje "Slobodno vrijeme i rizična ponašanja mladih na području Primorsko-goranske županije". Temeljem rezultata istraživanja, koje je provedeno pod vodstvom Profesora Petra Bezinovića, utvrđene su smjernice za razvoj preventivnih programa.

ZAJEDNICE KOJE BRINU ISTARSKA ŽUPANIJA

U prostorijama Zdravog grada Poreč, 21. veljače 2008., održana je parlaonica na temu: BITI ili PITI. Učenici srednjih škola: Turističko ugostiteljske škole "Antona Štifanića" i Srednje škole Mate Balote iz Poreča raspravljali su o pojavi ranog pijenja i konzumiranja alkohola.

ZDRAVO I FINO DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA DRUŠTVA NAŠA DJECA ZABOK

Potaknuti sve većim konzumiranjem nezdravih namirnica i pojavom pretilosti kod djece, vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka koje djeluje u Društvu Naša djeca Zabok predložili su u okviru svog programa provedbu projekta Zdravo i fino. Projekt Zdravo i fino ima za cilj promovirati, odgajati i obrazovati djecu i mlade o zdravoj prehrani, stjecanju zdravih prehrambenih navika i pružiti informacije o problemu pretilosti u djece.

FORUM MLADIH - DUBROVNIK

Projekt "Forum mladih" dio je šireg strateškog programa "Mladi i Grad skupa" koji je započeo s djelovanjem 2007. godine, dajući stručnu i financijsku podršku onim inicijativama, udrugama i pojedincima koji svojim djelovanjem doprinose unaprjeđenju kvalitete i sadržaja dosadašnjih programa za djecu te prihvaćanju i realizaciji novih inicijativa koje su rezultat ne samo mogućnosti Grada, već i kreativnog promišljanja djece i mladih radi zajedničkog boljitka djece i mladih te samog Grada.

SPORTSKO - REKREATIVNE AKTIVNOSTI ZA DJECU I MLADE - OPATIJA

Program uključivanja djece predškolske i školske dobi u sportsko-rekreativne aktivnosti dio je šireg programa Grada Opatije koji postoji od 2000. godine s ciljem organiziranja aktivnosti kojima se promiče zdravlje i navike zdravog života, djelovanja na svijest građana o važnosti brige za vlastito zdravlje, postizanja kvalitete življenja za svu populaciju građana Grada Opatije, zadovoljavanja emocionalnog faktora građana, pozitivnog djelovanja na lokomotorni sustav, socijalizacije polaznika i prevencije zdravlja svih dobnih skupina.

UMREŽAVANJE ČIMBENIKA PREVENCIJE OVISNOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI - KORČULA

2003. godine roditelji i stanovnici otoka Korčule, prvenstveno njegovog zapadnog dijela, bili su zabrinuti zbog velikog broja ovisnika o heroinu. Istraživanje među učenicima srednjih škola provedeno od strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije pokazalo je tri puta više konzumenata heroina u Blatu i Veloj Luci nego u drugim dijelovima županije.
Uznemireni veličinom problema, roditelji u Veloj Luci te iste godine, bez pomoći institucija, formiraju prvu udrugu u Županiji.

TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA - PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

Trening životnih vještina je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, alkohola i zlouporabe droga). On pruža informacije učenicima, razvija neke zaštitne osobine, povećava kompetenciju mladih te uči kako odbijati pritisak vršnjaka.

MREŽA UDRUGA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

Mreža udruga Krapinsko - zagorske županije osnovana je 26. veljače 2007. godine kao rezultat inicijative udruga mladih u Županiji. Naime, u proteklih pet godina nekoliko udruga mladih koje djeluju na području Županije prepoznale su potrebu za boljim predstavljanjem problema i programa mladih u javnosti, lobiranjem za njihovim potrebama i promjenama u javnim politikama kao i izradom Županijskog programa djelovanja za mlade (ŽPDM) koji će provoditi udruge i samouprava zajedničkim kapacitetima.

TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA - ZADARSKA ŽUPANIJA

Praksa razvijenijih zemalja pokazala je da je prevencija ovisnosti nužna. Kako službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje pri zavodima za javno zdravstvo imaju zadaću koordinirati programe prevencije, te kako školski preventivni programi nisu pokazali dostatnost, školske godine 2010 / 2011. učenici šestih razreda osnovnih škola zadarske županije bili su uključeni u program pod nazivom "Trening životnih vještina".

PROMOCIJE PRAVILNE PREHRANE U OSNOVNIM ŠKOLAMA - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Već više od dvadeset godina Zavod za javno zdravstvo Istarske županije sustavno prati kvalitetu prehrane i daje prijedloge za njeno poboljšanje u predškolskim ustanovama na području Županije te provodi nadzor nad higijensko sanitarnim uvjetima.

PATHS - RASTEM - GRAD LABIN

Osnovni ciljevi programa su učenje djece tehnikama samokontrole i poboljšanje pravila pristojnog ponašanja u svrhu razvijanja društvenih vještina i razumijevanja društvene interakcije kod djece te poboljšanje njihovih kognitivnih sposobnosti u predškolskim ustanovama i obrazovnih procesa u razrednoj nastavi.

ZAŠTITA ZUBI - GRAD LABIN

Program Zaštite zubi počeo je s provođenjem 2007. godine uslijed specifičnog problema uočenog na području Labinštine, a to je loše zdravstveno stanje zubi, odnosno visoki stupanj raširenosti karijesa kod djece u dobi od 6 godina.

SRCA MALA KAŽU: "HVALA!" - ZADARSKA ŽUPANIJA

Opći cilj projekta je usvajanje zdravih životnih navika te u kasnijoj životnoj dobi smanjivanje razine rizika za pojavnost kroničnih nezaraznih bolesti u Zadarskoj županiji, posebno bolesti srca i krvnih žila, kroz edukativne radionice i igraonice s djecom te edukacija edukatora - odgajatelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama kako bi osigurali održivost projekta.

KAŠETA ZDRAVLJA - ZADARSKA ŽUPANIJA

"Kašeta zdravlja" javnozdravstveni je projekt prevencije kroničnih nezaraznih bolesti u predškolskoj dobi kojim se nastoji popularizirati mediteranska prehrana te potaknuti djecu na češću konzumaciju ribe, a djelatnike dječjih vrtića na češće uvrštavanje ribe na vrtičke jelovnike

ZDRAVA PREHRANA DJECE I MLADIH - GRAD PULA

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, u predškolskim i školskim ustanovama prije nekoliko godina uvedena je zdrava prehrana prema prospisanim i kontroliranih jelovnicima ZZJZ Istarske županije.

PREVENCIJA OVISNOSTI O OPIJATIMA U GRADU PULI

Grad Pula sustavno se bavi prevencijom ovisnosti o opijatima, zlouporabi alkohola, droga kod mladih te su u program prevencije uključeni i roditelji. U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u pulskim osnovnim školama održavaju se interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike koje su osmišljene kako bi se učenicima osnovnih škola i roditeljima pružila edukacija iz područja prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

PROMOTIVNI I PREVENTIVNI PROGRAMI GRADA GOSPIĆA NAMJENJENI DJECI I MLADIMA

Program uključivanja djece predškolske i školske dobi u sportsko-rekreativne aktivnosti dio je šireg programa grada Gospića s ciljem organiziranja aktivnosti kojima se promiče zdravlje i navike zdravog života, djelovanja na svijest građana o važnosti brige za vlastito zdravlje, postizanja kvalitete življenja za svu populaciju građana.

OSNAŽIVANJE DJECE KROZ PLES - RASPLESANI RAZREDI - GRAD POREČ

Projekt je nastao kao porečki autorski zaštitni preventivni program u okviru Gradskog plana za zdravlje Grada Poreča po prioritetu zdravlje djece i mladih te kao segment sveobuhvatnog programa "Zajedno protiv ovisnosti" Grada Poreča.

RANA INTERVENCIJA U DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PUTEM SUSTAVA MOBILNE SLUŽBE U LOKALNOJ ZAJEDNICI - GRAD POREČ

Na sjeverozapadnom dijelu Istarske županije uočena je nedovoljna dostupnost usluga rane intervencije za djecu s neurorizicima. Rana intervencija je organizirana te provođena habilitacija i zaštita djece prema recentnim znanstvenim spoznajama kojoj je cilj svesti teškoće na najmanju moguću mjeru.