Labin

O ZDRAVOM GRADU

Grad Labin je 1996. godine donio Odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova, a 1997. godine počeo provoditi projekt Labin-zdravi grad. Projekt Zdravi grad lociran je u sklopu gradske uprave, točnije Odjela za Samoupravu i upravu Grada Labina i karakterizira ga snažna i kontinuirana podrška lokalne politike, bez obzira na stranačku pripadnost.

Projekt Labin - Zdravi grad pokrenut je u uvjetima teške gospodarske krize Labinštine i ograničene ingerencije lokalne samouprave na zbivanja u gospodarstvu. Krenulo se od ideje poboljšanja kvalitete života sugrađana pokretanjem niza programa namijenjenih ciljanim skupinama, prije svega djeci i mladeži (Gradsko vijeće mladih, Klub mladih, Kvalitetna škola, preventivni programi kroz rad savjetovališta) te osobama treće životne dobi (Klubovi umirovljenika). Razvijeni su i programi za osobe s posebnim potrebama i za zaštitu i unaprjeđenje okoliša.

Danas četrdesetak voditelja realizira više od 30 samostalnih programa, a značajan broj i u suradnji s drugim udrugama. Oko 500 djece godišnje uključeno je u različite radionice.

Ostvarena je izuzetno dobra međusektorska suradnja među gradskim odjelima i sa ustanovama, kao i sa udrugama koje djeluju na području Grada Labina, i šire.

Još od 1998. godine Labin je ljeti domaćin tečaja "Škole demokracije - Vijeća mladih", koji se odvija u sklopu Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja. Svake godine Škole demokracije okupljaju oko stotinjak mladih sudionika, pretežno iz Hrvatske i Norveške. Školi demokracije osnovni je cilj snaženje demokracije, jačanje mladih u smislu učenja socijalnih vještina, vještina komuniciranja, kulture dijaloga i argumentirane rasprave. Također, cilj Škole demokracije je upoznati što veći broj mladih ljudi s ljudskim pravima, pogotovo s pravima prve generacije te pravima djece i mladih; razviti sposobnost suosjećanja i respektiranja drugačijeg; potaći ih na odanost ljudskom dostojanstvu, uljudnosti, snošljivosti, solidarnosti i građanskoj odgovornosti.

2006. godine, temeljem dugogodišnje uspješne suradnje, potpisan je Sporazum o suradnji s gradom Sandnesom iz Norveške, a također je potpisan i Sporazum s gradom Baja iz Mađarske.

2007. godine uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije izrađena je Slika zdravlja grada Labina koja predstavlja povijesni dokument Grada.

Podaci prikupljeni u Slici zdravlja prikazuju Labin kao relativno dobro organiziranu zajednicu koja neprekidno i marljivo radi na razvoju vlastitih potencijala: ulaganja u mlade, gospodarstvo, zaštitu okoliša, starije osobe i osobe s posebnim potrebama. Ta su ulaganja već i polučila rezultate: zadovoljstvo, samopouzdanje, ustrajnost, oblikovanje smisla i cilja u životu, bavljenje društveno korisnim radom i mnogobrojne nagrade mladih Labina. Gradska ulaganja u gospodarstvo dovela su do pada nezaposlenosti. Starije osobe su zadovoljnije organizacijom zajednice. Socijalni program Grada skrbi o raznim kategorijama stanovništva. Potiče se stanogradnja, povećava obuhvat korisnika kanalizacijskog sustava, priprema sanacija odlagališta otpada. Organizirana su posebna savjetovališta za rad s ovisnicima i edukacija o reproduktivnom zdravlju za mlade. Kroz Gradsko vijeće mladih, kao inovativnu savjetodavnu instituciju Gradskog vijeća, učenici sudjeluju u osmišljavanju i kreiranju aktivnosti Grada usmjerenih prema mladima.

2008. godine gradonačelnik Labina javnosti je predstavio projekt Labin e-grad, koji predstavlja novi razvojni put demokratizacije zajednice primjenom suvremenih instrumenata komunikacije i razmjene informacija. Projekt će omogućiti veću uključenost građana kao najšireg upravljačkog tijela i korisnika svih funkcija lokalne samouprave.

Projekt Labin-zdravi grad dobio je niz priznanja i nagrada za uspješno dugogodišnje djelovanje i, najvažnije, za rezultate postignute kroz pozitivan, proaktivni pristupi zajednici, njezinim potrebama, problemima i potencijalima.