Hrvatska mreža zdravih gradova

Povezani zdravljem

novost-slika

28. Jesenski poslovni sastanak HMZG - izvještaj

20.10.2023

Poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova održan je u Karlovcu dana 5. i 6. listopada 2023.

novost-slika

27. Jesenski poslovni sastanak HMZG - izvještaj

12.11.2022

Poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova održan je u Puli uz mogućnost sudjelovanja online dana 15. i 16. rujna 2022.

novost-slika

26. Jesenski poslovni sastanak HMZG - izvještaj

18.09.2021

Dubrovnik uz mogućnost sudjelovanja online, 16. – 17. rujna 2021.

novost-slika

Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju

21.04.2017

U okviru 21. Sajam zdravlja, u Vinkovcima je u travnju 2017. godine, kroz devet okruglih stolova (panela) adresirana tema „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju“.