Hrvatska mreža zdravih gradova

27. Jesenski poslovni sastanak HMZG - izvještaj

Pula uz mogućnost sudjelovanja online, 15. – 16. rujna 2022.

12.11.2022

27. jesenski poslovni sastanak Hrvatske mreže zdravih gradova održan je u tzv. hibridnom
obliku dana 15. i 16. rujna 2022. godine. Sastanak je okupio osamdeset sudionika (34
online i 46 u živo) iz dvanaest gradova (Crikvenica, Dubrovnik, Karlovac, Labin, Opatija, Poreč, Pula,
Rijeka, Varaždin, Vinkovci, Zabok i Zagreb) i devet županija (Istarska, Krapinsko-zagorska,
Međimurska, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-
srijemska, Zadarska i Zagrebačka). Domaćini poslovnog sastanaka bili su grad Pula i Istarska
županija, a veliku je pomoć pružio i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Ovo je drugi
„hibridni“ sastanak (istovremeno održavan „u živo“ i online) koji smo uspješno odradili zahvaljujući
velikoj umješnosti naše Dorje. Centralna tema poslovnog sastanka bila je Zdravlje i socijalno
blagostanje, obrađena kroz dva događanja: Tematsku konferenciju „Siromaštvo – kako
ga spriječiti i liječiti“ i tematsku Radionicu „Podrška samostalnom življenju u
zajednici“. Tijekom Poslovnog sastanka upoznali smo se sa, do sada, razvijenim primjerima
dobre prakse u ovom području (posebno domaćina kroz prikaz modela dobre prakse), a održan
je i sastanak Predsjedništva te sastanak koordinatora gradova/ županija sa predstavnicima
Suportivnog centra HMZG.

Pogledajte PDF