Hrvatska mreža zdravih gradova

30 godina projekta Zdravi grad u RH

Centralna proslava obilježavanja 30 godina djelovanja projekta Zdravi grad

30.05.2018

Centralna proslava obilježavanja 30 godina djelovanja projekta Zdravi grad u Republici Hrvatskoj održana je 22. svibnja 2018. godine na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na prigodnoj svečanosti okupilo se sedamdesetak sudionika predstavnika gradova i županija članova Hrvatske mreže zdravih gradove i njihovih suradnika iz resornih ministarstava, nacionalnih institucija te nevladinih udruga.

Izvještaj s proslave

30 godina ZDRAVIH GRADOVA

Proslava